Fiskevårdsområdesförening

Allmänt


Spexhultasjöns Fiskevårdsområde inrättades genom beslut av Länsstyrelsen 1978. Det förvaltas av Spexhultasjöns fiskevårdsområdesförening där alla fiskerättsinnehavarna automatiskt är medlemmar.


Enligt stadgarna framgår bl a att ”Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten”

Styrelse


Styrelsen under 2023 består av:

Britt-Marie Ståhl (ordf), Andreas von Scheele (kassör), Gudrun Axeheim (sekr), Lars Bengtsson, Monica Berggren, Lena Ekberg Sjöblom och Johan Uhr (vice ordf).


Suppleanter:  John Persson, Rickard Carlsson och Sigvard Zachrisson.

Fiskestämma


Föreningen håller årligen stämma, vanligtvis i mars. Kallelse sker genom kungörelse i Smålands Dagblad och på denna webbplats. Vid stämman får beslutas om särskilda regler om hur fisket får bedrivas i sjön. Som fiskerättsinnehavare har du alltså möjlighet att påverka föreningens arbete på stämman.

Som medlem har du möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman. Dessa ska vara styrelsens ordförande tillhanda senast 15 januari.


Protokoll från årsstämma 2023-03-21, klicka här


Delägande fastigheter


Klicka här för mer information