Hem


Information om provfiske

Provfiske kommer att genomföras i Spexhultasjön under perioden 1-4 augusti 2023. Under tre nätter kommer åtta nät läggas ut på olika ställen över hela sjön. Styrelsens förhoppning är att samtliga vattenägare ställer sig positiva till att nät läggs ut på ”sitt” vatten. Näten läggs ut på eftermiddagen/tidig kväll respektive dag och tas upp tidigt nästa morgon. Vi vädjar om försiktighet gällande motorbåtskörande under de här tre kvällarna.

Allt arbete med provfisket kommer utföras av personer från Emåförbundet.


Kräftfiskeperioder 2023

7 augusti kl 17.00 - 13 augusti kl 12.00

7 september kl 17.00 - 13 september kl 12.00

Minimimått på kräfta 10 cm

Linfiske förbjudet. Varje redskap ska var märkta med fastighetsbeteckning


  Välkommen till Spexhultasjöns fiskevårdsområde


Spexhultasjöns fiskevårdsområde innefattar Spexhultasjön och den mindre Bäckafallssjön. Spexhultasjön ligger på drygt 300 meters höjd över havet strax söder om Nässjö och används av Nässjö kommun som dricksvattentäkt. Sjöns utlopp är reglerat och rinner ut via Kvarntorpsån i Emåns avrinningssystem. Den totala ytan är knappt 300 hektar och med ett medeldjup på 2,2 meter och maxdjup på 6 meter är sjön att betrakta som grund. Tidigare kallades sjön för Spexen.


Vattenkvaliteten är god och sjön används därför till dricksvattentäkt för Nässjö Kommun och är vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser. Vill du använda motor, kom ihåg att endast elmotor eller fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin är tillåten. Eller varför inte ro, då kan du kanske få njuta av lommens ödesmättade rop.


Störst framgång i ditt fiske har du om du siktar in dig på abborre eller gädda.
Protokoll från årsstämma 2023-03-21 - klicka här 


Fiskekort köps med fördel via internet, vänligen klicka på länken:


https://www.ifiske.se/fiske-spexhultasjon.htm

Djupvattenkarta


Klicka här för mer information


Informationsblad om Spexhultasjön


Klicka här för mer information